Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Zajęcia teoretyczne są prowadzone z wykorzystaniem Vademecum Wykładowcy Professional, stanowiącym kompletny multimedialny zbiór materiałów do prezentacji części teoretycznej na kursach prawa jazdy

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD)

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,